AKTIVITI | KEBAJIKAN
AGIHAN 100 HELAI BAJU UNTUK GELANDAGAN PROGRAM VAKSIN DBKL


KEMPRO telah mengambil inisiatif bersama pihak DBKL dalam mengagihkan 100 helai baju kepada 100 gelandangan di bawah seliaan DBKL. Mereka adalah komuniti gelandangan yang menetap secara sementara di Pusat Sementara Gelandangan (PSG) Sentul dan Setiawangsa.