PROMOSI | KEBAJIKAN
PERTUBUHAN DANA MAWADDAH

Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Pertubuhan Dana Mawaddah pada tahun 2020, selain dari menaja wang saku bulanan kepada 18 0rang pelajar di dalam dan luar negara, kami juga mengadakan program tahunan, antaranya Back2School Mawaddah pada awal setiap tahun, Hamper Raya Mawaddah bagi keluarga pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan yang terpilih di sekitar Kuantan.