BERITA | SOSIAL
IFTAR PERDANA

Program bertujuan meraikan Pelajar Antarabangsa dari SUdan yang sedang menyambung pengajian peringkat Ijazah Sarjanamuda Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti di UPM. Mereka adalah sebahagian pelajar IPA yang menjalani latihan industri di Jabatan Kesihatan Masyarakat dan menjadi penggerak kepada aktiviti kesukarelawanan dankebajikan yang dianjurkan oleh Kelab. Mereka manjalani latihan industri antara 8 sehingga 20 minggu.