AKTIVITI | KEBAJIKAN
PROGRAM BANTUAN BAKUL MAKANAN


1.  NAMA PERTUBUHAN

Persatuan Tabung Makanan (Food Bank) Tampin Negeri Sembilan

PPM-013-05-25112020

2.  TAHUN

2022

3.  NAMA PROGRAM

Program Bantuan Bakul Makanan Persatuan Tabung Makanan (Food Bank) Tampin Negeri Sembilan

4.  TEMPAT DAN TARIKH PROGRAM

29 Julai 2022 : 2365 & 2366 Taman Indah, 73000 Tampin, Negeri Sembilan.

5.  BIL PESERTA / KUMPULAN SASAR

200 orang penduduk dari kalangan B40 dan Kategori Miskin Tegar.

6.  JUMLAH PERUNTUKAN

Jumlah peruntukan sebenar yang diterima adalah berjumlah RM10,000.00

7.  PERBELANJAAN SEBENAR

Jumlah perbelanjaan untuk program ini adalah RM 10,000.00.

8.  GAMBAR SEMASA PROGRAM

- SEPERTI DI LAMPIRAN   -

9.   KESIMPULAN

Program Bantuan Bakul Makanan merupakan program yang dianjurkan bersama Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) dan Pertubohan Hakka Tampin. Melalui program seperti ini dapat membantu dan meringankan beban kehidupan penduduk di sekitar kawasan Tampin terutamnya dari golongan B40 dan Kategori Miskin Tegar.