AKTIVITI | KEBAJIKAN
DFTN @ OUTREACH


Program DFTN adalah bertujuan untuk memberikan rawatan pergigian secara percuma kepad akomuniti-komuniti yang memerlukan