AKTIVITI | KEBAJIKAN
Bengkel Pembuatan 3D Jeli
  • KELAB KEBAJIKAN SHANG DAO(SDI)
  • Penganjur : KELAB KEBAJIKAN SHANG DAO (SDI)
  • Lokasi : G-P-3, Strand Garden Office,
  • Tel : 0192122493
  • Tarikh : 02/06/2023 - 02/06/2023
  • Masa : 2:00PM - 5:00PM
  • 46


Bengkel ini akan membantu golongan B40 dapat belajar kemahiran asas membuat 3D Jeli untuk menambahkan pendapatan mereka.