AKTIVITI | FAEDAH BERSAMA (KHAIRAT KEMATIAN)
Program Keselamatan Komuniti (Anti Denggi & Kucing Terbiar) daripada pihak MBSA Kesihatan Bahagian Persekitaran & Program Gotong Royong dan Hari Keluarga Rabung 1
  • PERSATUAN PENDUDUK RABUNG 1 BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM
  • Penganjur : PERSATUAN PENDUDUK RABUNG 1 BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM
  • Lokasi : SURAU AL IKHLAS BUKIT JELUTONG DAN RABUNG 1 BUKIT JELUTONG
  • Tel : 012 292 5051
  • Tarikh : 07/10/2023 - 11/11/2023
  • Masa : 8:00AM - 12:00PM
  • 30


1.         NAMA PERTUBUHAN

(a)          Nama Pertubuhan: PERSATUAN PENDUDUK RABUNG 1 BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM

(b)          No.Pendaftaran: PPM-007-10-03042017


2.      BUTIRAN PROGRAM

Nama Program: Program Keselamatan Komuniti (Anti Denggi & Kucing Terbiar) daripada pihak MBSA Kesihatan Bahagian Persekitaran

Tarikh: 11 Nov 2023

Masa: 8 pagi sehingga 12 petang

Tempat: Surau Al-Ikhlas Bukit Jelutong

Bilangan Peserta: 40 peserta, 5 Urus Setia dan Penceramah

 

Nama Program : Program Gotong Royong dan Hari Keluarga Rabung 1

Tarikh : 7 October 2023

Masa : 8.00 – 10.00 AM.

Bilangan Peserta : 60 Orang


3. JUMLAH PERUNTUKAN

Peruntukan yang diterima: RM 10,000 ( 2 Oct 2023)


1.         PERBELANJAAN SEBENAR BAGI SETIAP KOMPONEN

A.    Kos Pembelian Peralatan KESELAMATAN : RM 7,116.20

B. Kos Perbelanjaan Program : RM 2,983.50


JUMLAH : RM 10,099.70


Program 1: Program Keselamatan Komuniti (Anti Denggi & Kucing Terbiar) daripada pihak MBSA Kesihatan Bahagian Persekitaran untuk Penduduk Rabung 1.


Program 2: Program Gotong Royong dan Hari Keluarga Rabung 1 


6.         KESIMPULAN

 

Program yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Rabung 1 Bukit Jelutong bersama pihak MBSA Bahagian Jabatan Kesihatan Persekitaran dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemahaman dalam kalangan komuniti tentang aspek-aspek kebersihan di kawasan kejiranan setempat. Selain itu, program ini juga dapat memberikan pendedahan kepada komuniti dalam aspek kebersihan dan pencegahan daripada Denggi dan Tindakan yang diperlukan untuk menangani Kucing/Anjing terbiar. Program ini juga dapat meningkatkan kesedaran komuniti setempat dalam mewujudkan  persekitaran yang bebas daripada nyamuk Denggi dan Haiwan Terbiar di Kawasan Rabung 1.