AKTIVITI | SOSIAL
Kempen Penyayang
  • PERSATUAN PENDIDIKAN DIVERSITI
  • Penganjur : Persatuan Pendidikan Diversiti
  • Lokasi : Petaling Jaya
  • Tel : 0143186370
  • Tarikh : 27/07/2022 - 16/09/2022
  • Masa : 12:00PM - 6:00PM
  • 27


Tujuan program ini dijalankan adalah untuk membina keyakinan diri pelajar dengan identiti mereka, membina pemahaman serta penghargaan identiti sesama pelajar, mendidik pelajar untuk menggunakan kaedah perbualan yang sihat dan jauh dari perbualan yang berunsur negatif. Bagi mencapai tujuan ini, Persatuan Pendidikan Diversiti telah mengadakan program “Kempen Penyayang” dengan menggalakkan penglibatan pelajar dari sekolah menengah, kolej dan universiti dalam bersama-sama menjayakan program ini.


Program 1: Kami telah pergi ke Kolej Universiti KDU di negeri Selangor pada 27 Julai 2022. Para peserta adalah semua pelajar dari Universiti dengan lingkungan umur 19-21. Seramai 40 pelajar dari Universiti menghadiri bengkel dan bertukar-tukar contoh peribadi mereka dengan interaksi bersama identiti lain dan interaksi yang sihat.


Program 2: Bengkel ini dibuka kepada orang ramai pada 5 Ogos 2022 dan menyaksikan kehadiran seramai 13 orang belia, khususnya dari Universiti Malaya. Peserta di dewan bandaran ini meluaskan perbualan tentang identiti bukan sahaja dalam contoh yang berlaku di sekolah tetapi juga pengalaman interaksi negatif dan positif yang berleluasa di universiti.


Program 3: Lawatan seterusnya telah berlangsung di sebuah sekolah menengah bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Munshi di Georgetown, Pulau Pinang pada 14 September 2022. Seramai 28 pelajar sekolah berumur 15 dan 16 tahun telah menyertai kami membedah konsep identiti dan kaedah perbualan identiti. Sepanjang bengkel tersebut, beberapa siri aktiviti telah dianjurkan. Pertama, pelajar dipecahkan kepada dua kumpulan di mana mereka bercakap tentang pengalaman pribadi mereka dengan percakapan negatif berdasarkan pelbagai identiti yang mereka miliki dan identiti tertentu yang menjadi subjek sasaran. Mereka juga mendengar apa yang rakan sebaya mereka kongsikan dan empati dengan pengalaman antara satu sama lain. Selepas itu, semua pelajar telah diberikan syarahan ringkas mengenai cara perbualan positif dan kuiz mengenai senario kehidupan sebenar.


Program 4: Forum Hari Malaysia ini bertemakan perbualan penting tentang ke mana hala tuju sistem pendidikan kita dalam membina budaya keterangkuman dan ekuiti di sekolah. Forum itu diadakan di Auditorium Cheng Yi di Kuala Lumpur dengan kehadiran 30 peserta. Pihak kami memutuskan untuk memecahkan forum kepada dua perbincangan panel memandangkan betapa bernuansa topik yang dibincangkan dan membenarkan kumpulan ahli panel yang lebih besar mewakili pengalaman dan realiti hidup yang berbeza. Panel pertama terdiri daripada Nik Nazmi (ahli Parlimen), Kiran Raj (pengasas bersama Saya Bukan Pendatang), Sazriena Razali (ahli Projek Mahasiswa Orang Asli), dan Ain Husniza (pejuang belia untuk ruang yang lebih selamat di sekolah). Manakala panel kedua terdiri daripada Davina Anne (alumni PPD), Nic Lopez (alumni PPD), Jasmine Chua (Rangkaian Gadis WAO) dan Azra Yusrina (Rangkaian Gadis WAO).


Program 5: Bengkel di Kolej Yayasan Saad, Melaka ini mencapai rekod kehadiran yang memecahkan rekod dengan seramai 331 peserta menghadiri bengkel kami. Para peserta berumur antara 13-15 tahun. Bengkel dimulakan dengan pengenalan konsep identiti dan peserta didedahkan dengan senario kehidupan sebenar kes perbualan berunsur negatif yang berlaku di sekolah. Walaupun tidak didedahkan dengan bengkel bertema identiti sebelum ini, para peserta responsif terhadap set kuiz yang kami berikan kepada mereka dan cepat mengenal pasti cara cara interaksi yang positif.


Kesimpulannya, program untuk menggalakkan interaksi positif antara kumpulan dalam kalangan pelajar sekolah telah terbukti berkesan dalam mencapai matlamat yang dihasratkan. Pendekatan pelbagai aspek program, termasuk bengkel, aktiviti interaktif dan perbincangan, telah membantu pelajar membangunkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan kumpulan yang berbeza. Lebih-lebih lagi, program ini telah memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dari pelbagai latar belakang, yang telah memudahkan pembangunan saling menghormati dan memahami.


Impak positif program ini dibuktikan dengan maklum balas daripada pelajar yang mengambil bahagian, yang melaporkan berasa lebih selesa berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeza dan lebih berpengetahuan tentang budaya yang berbeza. Selain itu, program ini telah mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif dan mesra di sekolah, menggalakkan semangat kekitaan untuk semua pelajar.