AKTIVITI | KEBAJIKAN
MESYUARAT AGUNG KALI KEDUA PERTUBUHAN KEBAJIKAN WARISAN BERSATU KUCHING


MESYUARAT AGUNG KALI KEDUA 2024 BAGI PERTUBUHAN KEBAJIKAN WARISAN BERSATU KUCHING


  1. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS
  2. PEMBENTANGAN AKTIVITI TAHUN 2023
  3. PEMBENTANGAN PERBELANJAAN TAHUN 2023.
  4. MENERIMA USUL DAN PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT