AKTIVITI | SOSIAL
GOTONG ROYONG KEBUN KOMUNITI


  • Membersihkan kawasan Kebun Komuniti Jalan Tuntung Seksyen 20
  • Menyelenggara kawasan Kebun Komuniti – membuang barangan yang tidak diperlukan, menebang pokok, memotong rumput.
  • Memajak dan membetulkan batas-batas – merawat tanah tanaman sayuran.
  • Mencantikkan kawasan di persekitaran jalan masuk ke kebun komuniti dengan penanaman pokok-pokok bunga.
  • Menjadikan kawasan kebun komuniti bukan saja tempat berkebun tetapi juga tempat beriadah
  • Mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam komuniti penduduk.