AKTIVITI | KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
Program Gubahan Bouquet
  • KELAB KEBAJIKAN ANGGUN KARISMA DAMANSARA DAMAI
  • Penganjur : KELAB KEBAJIKAN ANGGUN KARISMA DAMANSARA DAMAI
  • Lokasi : Dewan Apartment Saujana, Damansara Damai
  • Tel : 01110606858
  • Tarikh : 09/12/2022 - 09/12/2022
  • Masa : 9:30AM - 12:30AM
  • 184


KELAB KEBAJIKAN ANGGUN KARISMA DAMANSARA DAMAI


LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAN MYICE 2022

JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA NEGERI SELANGOR

.

NAMA PROGRAM : GUBAHAN BOUQUET

SKOP PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN & KEMAHIRAN

TARIKH PROGRAM : 9 DISEMBER 2022

TEMPAT PROGRAM: DEWAN APARTMENT SAUJANA, DAMANSARA DAMAI

JUMLAH PESERTA : 40 ORANG

JALINAN BERSAMA : AHLI MAJLIS KELANA

JAYA DAN JMB APARTMENT SAUJANA, DAMANSARA DAMAI.


:IMPAK / MANFAAT PROGRAM

  1. menanam sikap berdikari, berdaya saing dan ingin terus maju ke hadapan juga meningkatkan keyakinan diri dimana ibu tunggal juga boleh berjaya.
  2. membuka minda bahawa kemahiran ini boleh menjadi salah satu daripada saluran untuk menjana pendapatan sama ada dari segi pekerjaan atau keusahawanan.
  3. menggalakkan penyertaan yang lebih meluas dan proaktif mengenai pengetahuan serta kemahiran dalam bidang Gubahan dan Perhiasan.


PERUNTUKAN PROGRAM

Peruntukan Dipohon : RM10, 000

Peruntukan diluluskan : RM10,000

Perbelanjaan Sebenar : RM11,030


GAMBAR PROGRAM

Seperti dilampiran.


PENGESAHAN

Saya dengan ini mengaku bahawa program ini telah dilaksanakan dan laporan yang dikemukakan adalah benar.

   

Disediakan oleh,

AZIZAH OTHMAN Setiausaha KKAKDD


Disahkan oleh,

SITI ARBI MAT SATON Pengerusi KKAKDD