AKTIVITI | KEBAJIKAN
i. PROGRAM GOTONG ROYONG DAN MAJLIS SILATURAHIM 2022Program gotong royong dan majlis silaturahim adalah satu aktiviti yang berperanan penting

bagi setiap komuniti masyarakat kerana ianya adalah aktiviti utama dalam melibatkan semua

penduduk tidak mengira bangsa dan latar belakang keluarga. Dengan era Pandemik dan

Endamik Covid19, ramai keluarga terkesan dengan masalah masalah ekonomi dan tekanan

hidup yang tinggi dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, satu pelan untuk

mengurangkan tekanan yang komprehensif dan lengkap adalah diperlukan bagi memberikan

sedikit keceriaan dalam kehidupan yang penuh dengan masalah seharian di musim perayaan

PPTDP3 akan mengadakan Program Gotong Royong Dan Majlis Silaturahim dengan

menggalakkan penglibatan semua penduduk di sekitar Taman Desa Permai 3 dalam

bersama-sama menjayakan program ini dengan mewujudkan kesedaran tentang pentingnya

pergaulan dalam masyarakat dalam kehidupan seharian untuk mengurangkan tekanan dan

menimbulkan keharmonian. Pihak persatuan mengalu-alukan pihak JPPM bagi memantau

perjalanan program ini.

Objektif:

i. Untuk menanam sikap bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menjaga persekitaran

komuniti demi keharmonian kehidupan berjiran.

ii. Untuk menggalakkan penyertaan penduduk dalam pelaksanaan program program bersifat

gotong royang yang memerlukan penglibatan ramai demi menjayakan program.

iii. Untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran setelah lama tidak berjumpa