AKTIVITI | HAK ASASI
Program1: Program Sesi Libat Urus Pembangunan Mampan Di Bukit Bendera Kawasan Rizab Biosfera Unesco


Pertubuhan Pembangunan Mampan Malaysia telah berjaya mengadakan program sesi libat urus pembangunan mampan di Bukit Bendera Kawasan Rizab Biosfera Unesco. Seramai 32 peserta termasuk masyarakat tempatan, peniaga, petani, golongan belia dan juga pegawai dari Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang telah menyertai program ini. Objektif program ini adalah untuk mendapatkan pandangan daripada pemegang taruh mengenai isu-isu pembangunan mampan di Bukit Bendera Kawasan Rizab Biosfera Unesco. Program ini kami telah bekerjasama dengan Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang dimana mereka telah menyediakan ruangan dan berkongsi pengetahuan serta data analisis mereka tentang rizab biosfera.