AKTIVITI | HAK ASASI
Program Sesi Perbincangan Pembangunan Komuniti
  • PERTUBUHAN PEMBANGUNAN MAMPAN MALAYSIA
  • Penganjur : Boey Suet Yee
  • Lokasi : Pusat Perkhidmatan Setempat Nelayan (PPSN), Permatang Damar Laut
  • Tel : 0195896198
  • Tarikh : 03/09/2022 - 03/09/2022
  • Masa : 8:45AM - 11:00AM
  • 209


Pertubuhan Pembangunan Mampan Malaysia telah bekerjasama dengan Pusat Perkhidmatan Setempat Nelayan (PPSN) menjayakan program sesi libat urus yang diadakan bersama dengan masyarakat tempatan di Permatang Damar Laut pada 3hb September 2022. Seramai 24 orang peserta termasuk masyarakat tempatan, nelayan dan juga belia menyertai program ini. Objektif utama program ini adalah untuk mendapatkan pandangan daripada golongan belia, nelayan, ketua komuniti serta masyarakat mengenai aspirasi mereka terhadap pembangunan di bahagian selatan Pulau Pinang.