BERITA | HAK ASASI
Hari Keluarga Pengguna

Program Hari Keluarga Pengguna ini telah diadakan di Restoran Xin Garden Bukit Beruang Melaka pada 18/9/2022 dan seramai 150 peserta yang terdiri daripada ahli persatuan, ahli JPKKB dan penjaja-penjaja telah menyertai program ini. Program ini telah dapat mewujudkan satu jalinan silaturahim yang erat dalam komuniti. Peserta telah dimanfaatkan dengan pengetahuan kepenggunaan yang terkini.