BERITA | KEBAJIKAN
Program Keceriaan Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Al-Ihsan, Daerah Lipis (PKIYAA)
  • KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN KEMAS DAERAH LIPIS, PAHANG
  • 19/10/2022
  • 20

Bengkel Profesionalisme Kemas Daerah Lipis bengkel yang dianjurkan bersama Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Al-Ikhsan , Daerah Lipis (PKIYAA).Melalui aktiviti seperti ini dapat membina hubungan baik sesama ahli . Program Keceriaan Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Al-Ikhsan , Daerah Lipis (PKIYAA) dapat menjadikan peserta mengamalkan sikap beretika disamping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat secara amnya