BERITA | KEBAJIKAN
Agihan Sumbangan Kepada Mangsa Banjir di Batu 9, Cheras

Pihak AMMAR membantu mengagihkan sumbangan "Multi Purpose Detergent" Jenama Teepol MP dari Regal One S/B kepada mangsa banjir untuk kerja-kerja pembersihan mandiri.