BERITA | KEBAJIKAN
KURSUS MASAKAN PEMBUATAN PES MAKANAN

Kelab Pusat Komuniti Desa (PKD) Bukit Bayan telah berjaya memperolehi geran Malaysian Incentive Community Empowerment (MyICE) tahun 2022. Menerusi geran tersebut persatuan telah mengadakan program Kursus Masakan Pembuatan Pes Masakan. Program ini telah diadakan pada 24 November 2022 yang melibatkan 10 orang peserta bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Bukit Katil. Antara objektif utama penganjuran program ini adalah untuk membantu peserta didedahkan dengan kursus kemahiran dan seterusnya membantu mereka meningkatkan pendapatan sampingan.