BERITA | KEBAJIKAN
Pertandingan Nyanyian Solo Lagu Tamil (Peringkat Sekolah Rendah SJKT Melaka)

Persatuan Kemajuan India Negeri Melaka telah berjaya memperoleh geran Malaysian Incentive Community Empowerment (MYICE) Tahun 2022. Menerusi geran tersebut persatuan telah mengadakan program Pertandingan Nyanyian Solo Lagu Tamil (Peringkat Sekolah Rendah SJKT Melaka). Program ini telah diadakan pada 7 May 2022 yang melibatkan 250 orang peserta dikalangan Pelajar-pelajar SJKT Melaka bertempat di beberapa dewan sekolah.Antara objektif utama penganjuran program ini adalah untuk mengenal pasti pelajar yang mempunyai bakat-bakat tersembunyi di dalam diri mereka dan memberi peluang pentas bagi persembahkan bakat mereka.Pertandingan in juga dapat mengekalkan kesenian tradisi.