BERITA | KESELAMATAN
Latihan memadam Api dengan Hydrant

Persatuan penduduk telah membeli peralatan asas Hydrant, jesteru satu latihan memadam kebakaran menggunakan pili air bomda telah diadakan. Selari dengan itu, satu pasukan "resident Rescue Team" telah ditubuhkan untuk membantu penduduk dalam situasi kecemasan.