BERITA | KESELAMATAN
Gotong Royong - Membersihkan Lorong Belakang - Membenteras Aedes

Satu gotong royong untuk membersihkan lorong belakang rumah terutamanya air takung telah berjaya diadakan. seramai lebih dari 60 penduduk telah menyertai acara ini.