PROMOSI | KEBAJIKAN
Program Pembangunan Usahawan Bengkel Penyenggaraan Dan Membaik Pulih Telefon Bimbit Daerah Batu Pahat

Melalui program ini peserta bukan sahaja dapat mempelajari selok-belok tentang ilmu kemahiran telekomunikasi serta permasalahan yang berkaitan dengan perkakasan (hardware) tetapi turut didedahkan dengan masalah perisian (software). Peserta dilengkapkan dengan kedua-dua ilmu kemahiran tersebut agar boleh menjadi pekerja yang baik seterusnya menjadikan bidang ini sebagai satu perniagaan.


Latihan yang diberikan kepada para peserta yang berminat mempelajarinya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau dengan tujuan bagi mengwujudkan sebuah perniagaan.