AKTIVITI | SOSIAL
23rd Public Health Colloquium


Program ini menghimpunkan pakar-pakar kesihatan awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Universiti Awam, penyelidikdan pelajar pasca siswazah dari seluruh negara. Seramai 400 orang peserta telah hadir dan membentangkan hasil penyelidikan masing-masing. Program telah dirasmikan oleh Pro Naib Canselor UKM (Kampus Kuala Lumpur) Prof Datuk Dr Hanafiah Hariun Ar Rashid.