AKTIVITI | KESELAMATAN
Regional MARSEC Practitioner Course 2023


Regional MARSEC Practitioner Course 2023 dihoskan oleh Maritime Security Task Force (MSTF) of the Republic of Singapore Navy dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dan dianjurkan bersama Pertubuhan Kajian Asia Timur (East Asian International Relations Caucus).


RMPC dihoskan di Putrajaya, Malaysia pada 28-29 November 2023 dan tahun ini, RMPC ini adalah versi terpenggal tahunan selama seminggu yang dijalankan oleh RSIS dan Tentera Laut Republik Singapura di Singapura.