BERITA | SOSIAL
PERSEKITARAN LESTARI SELANGOR SEJAHTERA

Masalah alam sekitar seperti pemanasan global, pencemaran udara, pencemaran air dan kepupusan flora dan

fauna semakin mendapat perhatian daripada masyarakat dunia tidak terkecuali di Malaysia. Kesedaran alam sekitar

bermula dengan keprihatinan masyarakat terhadap masalah pencemaran alam sekitar dan risiko yang bakal dihadapi

sekiranya masalah itu tidak ditangani dengan sebaiknya.Sehubungan itu Kelab EIA telah mengadakan program Mempromosi Kelestarian alam sekitar melalui aktiviti kesukarelawanan yang disertai oleh mahasiswa IPTA di pantai Bagan Lalang SEpang, SElangor