BERITA | SOSIAL
KEMPEN KITAR SEMULA

Objektif utama kitar semula adalah untuk kita menggunakan bahan yang kita ada secara optimum atau mengurangkan

penggunaan bahan mentah bagi mengelakkan pembaziran sumber alam semula jadi yang semakin terhad.Program telah dilaksanakan di SK Simpang 5, Sungai Besar Selangpr pada 14 Julai 2022.