BERITA | SOSIAL
MY EDUCATION TOUR-CAMERON HIGHLANDS

Program bertujuan mendedahkan ahli dan pelajar mengenai penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian. Antara fokus lawatan adalah untuk mengetahui mengenai teknologi yang dibangunkan oleh MARDI dalam memajukan sektor makanan, pertanian dan industri asas tani negara. Pelajar juga didedahkan mengenai usaha melestarikan alam sekitar melalui teknologi yang dibangunkan oleh MARDI.