BERITA | SOSIAL
PROGRAM PERSEKITARAN LESTARI SELANGOR SEJAHTERA (SEGAR 2.0)

Program Persekitaran Lestari Selangor Sejahtera (SEGAR 2.0) adalah kesinambungan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu. Program kali ini dilaksanakan melalui Geran Kecil Alam Sekitar (GKAS) sumbangan Kerajaan Negeri Selangor. Program ini dilaksankan bertujuan untuk "Memperomosi kelestarian alam sekitar melalui aktiviti Kesukarelawanan dan pendidikan secara berterusan di peringkat komuniti. Program kali ini dilaksanakan dengan kerjasama Sekolah Rendah Perdana Jaya SS19 Subang Jaya Selangor. Fakus utama adalah untuk menyemai pengetahuan dan mempertingkatkan amalan kitar semula dalam kalangan warga sekolah termasuk para pelajar, guru, kakitangan dan ibubapa. Seramai 600 pelajar dan 100 warga sekolah akan terlibat secara langsung dalam aktiviti yang dilaksankaan bermula 23 Okt hingga 27 Oktober. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah, pengumpulan bahan kitar semula, inovasi bahan kitar semula, ceramah kesedaran kitar semula, pameran, kuiz kesihatan dan soalselidik alam sekitar.