BERITA | SOSIAL
INISIATIF KOMUNITI MADANI SIHAT (IKMAS PERAK)

Program Inisiatif Komuniti Madani Sihat (IKMAS) merupakan program khidmat Komuniti Oleh Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM (HCTM, Japabatan Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan UKM dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Batang Padang, Perak, Kelab EIA dan MPKK Kg Sg Lah, Chenderiang, Tapah.. Program ini menekankan Pencegahan Penyakit tidak Berjangkit (NCD) dalam Komuhniti melalui aktiviti promosi dan pendidikan kesihatan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah saringan kesihatan umum, saringan paras karbon monoksida dalam paru-paru, saringan Peka B40, pertandingan menus raya sihat dan kuiz interaktif. Program dilaksanakan pada 13 Mei 2023 dan telah dirasmikan oleh YB Choong Shin Heng, ADUN Chenderiang.