BERITA | KEBAJIKAN
Kemudahan-kemudahan yang kami sediakan

Lokasi pertubuhan kami di Tanjung Kupang, Gelang Patah. Kami sediakan segala kemudahan asas dan kediaman yang terbaik serta selamat. Pertubuhan ini akan menguruskan sebuah pusat jagaan yang akan memberi jagaan terhadap kanak-kanak yang berasal daripada keluarga miskin, anak yatim, anak kepada ibu tunggal, anak yatim piatu dan lain lain. pusat jagaan ini akan dikenali sebagai pusat jagaan kanak-kanak mu yu gelang patah, johor. Kami menerima kemasukan kanak-kanak yang berumur 3 tahun hingga 10 tahun. Kanak-kanak ini akan dijaga sehingga mereka tamat pembelajaran sekolah menengah dan jika kanak-kanak mampu meneruskan pembelajaran ke menara gading, kami akan menaja sepenuhnya pendidikan kanak-kanak kami di peringkat Universiti.